Skip links

Bio Taśmy

Pakowe

Produkowane przez nas biodegradowalne taśmy pakowe są w 100% przyjazne dla środowiska, wszystkie surowce do ich wykonania pochodzą ze zrównoważonych upraw nie zakłócających spokoju naszej planety.

Dbasz o naszą planetę

Nasze taśmy bio są pozbawione szkodliwych składników, drukujemy tylko na farbach nieszkodliwych dla środowiska.

Stań sie bardziej widoczny!

Nasze bio taśmy pakowe możesz także zamówić z własnym indywidualnym wzorem graficznym który podkreśli twoje zaangażowanie w ochronę środowiska.

Bądź odpowiedzialny

Przez minione stulecie na naszej planecie nagromadziły się ogromne ilości odpadów a nowe wytwarzane są codziennie w coraz większych ilościach w związku z tym polecamy używania biodegradowalnych taśm pakowych które mają ogromne zdolność biodegradacyjne.

Bio taśmy pakowe mogą ulec biodegradacji nawet w 95%.”

Biodegradowalne Taśmy Klejące

Taśmy papierowe pakowe biodegradowalne

To produkt zdolny do biochemicznego rozkładu związków organicznych przez bakterie, grzyby, pierwotniaki, glony i robaki na najprostsze związki  nieorganiczne. Poza wyżej wymienionymi organizmami w biodegradacji papierowej taśmy pakowej pomagają światło słoneczne, tlen (z powietrza) oraz woda. Dzięki takim czynnikom bio taśmy pakowe mogą ulec nawet biodegradacji w 95%. Biodegradacja jest zjawiskiem bardzo powszechnym przebiega nie tylko w taśmach papierowych bio. Proces ten zachodzi w wielu biocenozach, zamyka ona cykle biochemiczne doprowadzając związki do form przyswajalnych przez rośliny. Biodegradowalne taśmy pakowe mają bardzo dużą możliwość biodegradacji w przeciwieństwie do substancji sztucznie wytworzonych przez człowieka. Na przykład pochodne ropy naftowej, pestycydy mogą degradować się nawet kilka tysięcy lat.

Jak to działa?

Biodegradacja ma ogromne znaczenie dla zachowania w dobrym stanie środowiska naturalnego, ponieważ znacząco  zmniejsza stopień  zanieczyszczenia ekosystemu. Bio taśmy pakowe rozkładają się także w obecności tlenu ale również przy jego braku. Obecnie często stosuje się taśmy pakowe biodegradowalne (zastępując nimi bardzo trwałe detergenty i tworzywa sztuczne) które ulegają biodegradacji. Bio taśmy pakowe są też bardzo przyjaznym dla środowiska produktem ponieważ ulegają pełnej biodegradacji na składowiskach odpadów zamieniając się w biomasę lub ekologiczny biogaz. Przez minione stulecie na naszej planecie nagromadziły się ogromne ilości odpadów a nowe wytwarzane są codziennie w coraz większych ilościach w związku z tym polecamy używania biodegradowalnych taśm pakowych które mają ogromne zdolność biodegradacyjne dokonywane przez mikroorganizmy. Taśma pakowa bio to idealny zamiennik do stosowanie w przemyśle dzięki którym ograniczymy ilość trwałych odpadów zaśmiecających naszą planetę.

Dlaczego jest to ważne

W obecnej sytuacji w związku z rosnącą ilością odpadów na całym świecie bardzo ważny jest recyklingu, ale z wielu powodów w tym dominującym bardzo  częstym zaniedbaniom ludzi nie zawsze jest efektywnie stosowany i stanowi mały odsetek składowanych na wysypiskach odpadów. W takim wypadku używanie taśm pakowych bio jest bardzo ważne i zapewni pełną biodegradację nawet w połączeniu z zapakowanymi nimi opakowaniami.

Przyjazne dla środowiska

Produkowane przez nas biodegradowalne taśmy pakowe są w 100% przyjazne dla środowiska, wszystkie surowce do ich wykonania pochodzą ze zrównoważonych upraw nie zakłócających spokoju naszej planety. Finalny produkt w postaci taśmy pakowej bio przy pomocy drobnoustrojów i wody ulega rozkładowi. Nasze produkty bio są pozbawione szkodliwych składników, drukujemy tylko na farbach nieszkodliwych dla środowiska, pozbawionych metali ciężkich i związków toksycznych które opóźniają lub całkowicie hamują procesy mikrobiologiczne a co za tym idzie biodegradowalność. Duży wpływ na szybkość biodegradacji produktów mają właściwości takie jak struktura jego powierzchni, kształt, grubość, masa cząsteczkowa, wiązania sieciujące, krystaliczność i hydrofobowość. Zawsze używamy materiałów które mają najlepsze parametry które podnoszą biodegradowalność.

Wyraź siebie!

Nasze bio taśmy pakowe możesz także zamówić z własnym indywidualnym wzorem graficznym który podkreśli twoje zaangażowanie w ochronę środowiska. Taki zabieg podniesie świadomość klientów jak ważna jest biodegradacja w dzisiejszej sytuacji gdy na wysypiskach śmieci zalega coraz więcej nie rozkładających się odpadów.

🍪 Używamy ciasteczek.